Obsah

Rozpočet Velemín

Školství Pododdíl Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
22,45 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 5 326 040 Kč
Upravený rozpočet 12 311 384 Kč
Skutečné čerpání 9 682 947 Kč
Čerpání 78,65 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Základní školy 4 806 040 11 791 384 9 162 947 77,71
Mateřské školy 520 000 520 000 520 000 100,00
Celkem 5 326 040 12 311 384 9 682 947 78,65
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.