Obsah

Rozpočet Velemín

Kultura Pododdíl Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí
0,15 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 100 000 Kč
Upravený rozpočet 789 337 Kč
Skutečné čerpání 62 963 Kč
Čerpání 7,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Zachování a obnova kulturních památek 50 000 739 337 0 0,00
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 50 000 50 000 62 963 125,93
Celkem 100 000 789 337 62 963 7,98
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.