Obsah

starosta obce

Petr Křivánek

místostarosta obce

Petr  Janda

členové zastupitelstva

Brůna František

Černohorský Jan

Ing. Garabáš Josef 

Hájková Tereza

Hladík Oldřich 

Bc. Hýn Milan

Janda Petr 

Kočová Jana

Křivánek Petr 

Mgr. Malíková Ladislava

Ing. Materna Milan 

Ing. Rainer Evžen

Rajniš Vlastimil

Mgr. Rendl Vít

Ing. Skalický Jiří
 

rada obce

Křivánek Petr

Janda Petr

Mgr.  Malíková Ladislava  

Ing. Rainer Evžen

Ing. Skalický Jiří
 

kontrolní výbor


Hladík Oldřich - předseda
 

finanční výbor


Mgr. Malíková Ladislava- předseda