Obsah

Tři vsi, z.s.

zapsáno 4. května 2019

Sídlo: Boreč 41, 41002 Lovosice

IČO: 08085196

Účel:

  • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku
  • poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti ochrany životního prostředí
  • pořádání kulturních akcí v úzké spolupráci s místním Obecním úřadem Velemín

Název nejvyššího orgánu: Členská schůze

Statutární orgán:

  • předseda - Dominik Faustus (nar. 15.10.1972), Boreč 41, 41002 Lovosice

Počet členů: 1

Způsob jednání: předseda zastupuje spolek ve všech věcech