Obsah

Myslivecký spolek Velemín - Boreč

 

Datum vzniku: 25.února 2003

Sídlo: Velemín 131, 411 31 Velemín

IČ: 266 19 148

Účel spolku:

a) zachování a ochrana přírody, krajiny a zvěře včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot

b) společné provádění myslivosti, která je systematicky propojenou řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře, členy spolku, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušným správních orgánů, s nimiž spolek při své činnosti na úsecích ochrany přírody a krajiny, myslivosti, zemědělství a lesnictví spolupracuje

c) ochrana myslivosti jako kulturního dědictví a aktivní péče o toto kulturní dědictví

d) ochrana zvěře a ochrana ohrožených nebo zraněných živočichů i jiných živočišných druhů a péče o ně

e) ochrana životního prostředí

f) práce s dětmi a mládeží se zaměřením na prohlubování zájmu mládeže o myslivost

Název nejvyššího orgánu: Členská schůze

Statutární orgán - výbor:

Předseda: Václav Přech

Místopředseda: Václav Rajniš

Člen: Pavel Křivánek

Člen: Petr Křivánek

Způsob jednání: Spolek zastupuje, jedná jeho jménem a podepisuje předseda, nebo místopředseda, a to samostatně. Na základě plné moci udělené výborem k určitému právnímu jednání, může spolek zastoupit a jednat jeho jménem samostatně kterýkoliv člen výboru.