Obsah

Myslivecký spolek Kubačka

 

Datum vzniku: 8.února 1993

Sídlo: Chotiměř 66, 410 02 Lovosice

IČ: 467 70 551

Účel spolku:

a) zachování a ochrana přírody, krajiny a zvěře včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot

b) společné provádění myslivosti, která je systematicky propojenou řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře, členy spolku, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů, s nimiž spolek při své činnosti na úsecích ochrany přírody a krajiny, myslivosti, zemědělství a lesnictví spolupracuje

c) ochrany myslivosti jako kulturního dědictví a aktivní péče o toto kulturní dědictví

d) ochrana zvěře a ohrožených nebo zraněných živočichů i jiných živočišných druhů a péče o ně

e) ochrana životního prostředí

f) práce s dětmi a mládeží se zaměřením na prohlubování zájmu mládeže o myslivost

Název nejvyššího orgánu: Členská schůze

Statutární orgán - výbor:

Předseda: Emil Milulecký

Místopředseda: Mgr. Václav Vacek

Člen: Pavel Kopecký

Člen: Martin Poráč

Člen: Oldřich Kasal

Způsob jednání: Jménem spolku jednají a podepisují vždy dva členové statutárního orgánu, předseda nebo místopředseda a jeden ze členů výboru. Na základě plné moci udělené výborem k určitému právnímu jednání, může spolek zastoupit a jednat jeho jménem samostatně kterýkoliv člen výboru.

Kontrolní komise:

Předseda: Martin Stejskal

Člen: Herbert Pick

Člen: Jaroslav Buřič