Obsah

Zprávy

Řád veřejného pohřebiště obce Velemín

Jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16, odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) celý text

ostatní | 2. 11. 2018 | Autor: Monika Capiali