Obsah

Jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16, odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)

 

Zákaz pohřbívání - Milešov