Obsah

Obec Oparno

Oparno leží v romantickém, tichém údolí Milešovského potoka, mezi úpatím Lovoše a vrchu Hrádku. Dle záznamu lovosického archivu byly v údolí u Oparna české granáty.

První zprávy o Oparně (zvané také jako Opárno, Oparen, Voparna) máme od Přeslava z Újezda, který při vymezování hranic vsí Veselí ( sousedila směrem severním s Opárnem) konstatoval v roce 1276, že ves Oparno byla už od roku 1270 pustá. Pojmenování vrchu nad Oparnem Hrádek svědčí o tom, že již v tehdejší době zde bylo nějaké opevnění. Zpevněno pak bylo Smilem ze Vchynic, který spor o majetek s klášterem starocellským vyhrál. Hrad byl ještě roku 1502 neporušen, brzy potom však zpustl. V roce 1536, když se o majetek dělili strýcové Volf a Jan z Martinic, se ve smlouvě praví: "Voparen zámek pustý ...". Starou vozovku k hradu můžeme ještě dnes pozorovat. Ve velmi mírném klimatu se dařilo i jedlým kaštanům a dříve zde bývaly i vinice. Pomístná jména jsou všechna česká (Draha, Podluž atd.). Sommer ve své topografii se zmiňuje o šesti Oparenských mlýnech, které se podle dřívějších majitelů nazývaly: Horákův, Nový, Vavřincův, Havelkův, Vokurkův, Doušův. To ukazuje na to, že původními obyvateli byli Češi. Obec Veselí, která sousedila s Oparnem, byla za 30-tileté války zcela zničena a její obyvatelé většinou zahynuli.

Další historie obce je spojena se Vchynicemi. Roku 1802 koupil Vchynice a tím i Oparno kníže Josef Schwarzenberg a vlastnil je až do pozemkové reformy v roce 1920.

Oparno

Fotografie z Oparna


Vytvořeno: 5. 12. 2017
Poslední aktualizace: 5. 12. 2017 09:44
Autor: Monika Capiali