Obsah

Obec Milešov a Páleč u Milešova

 

Milešov leží na jižním svahu Milešovky (837 m), Kamenáče (549 m), na východním svahu Milešovského Kloče (684 m) a na severní straně paty Lhoty (565 m). Prvním známým majitelem Milešova byl v roce 1391 nebohatý zeman Petrman. Před rokem 1428 se stali majiteli bratři Kerunk a Václav ze Sulevic. Majetek si pak rozdělili, Václav se stal majitelem Újezda, vystavěl si hrad Ostrý a Milešov zůstal Kerunkovi. Po jeho smrti zdědil Milešov jeho syn Bušek, který jej však roku 1486 prodal. Po něm se pak vystřídalo mnoho majitelů. Roku 1603 koupil Milešov Bohuslav Kaplíř ze Sulevic, po něm jej zdědil Karel Kašpar a po něm pak Zdeněk Kašpar ze Sulevic. Zde se narodil roku 1611, dal se do vojenských služeb císaři, v deseti letech dosáhl hodnosti podplukovníka a ve dvaceti letech přistoupil na katolickou víru. Za tři roky se stal plukovníkem. Roku 1654 byl povýšen do stavu panského. V roce 1670 byl delegován císařem k soudu nad vzbouřenci. Po popravě vzbouřenců byl povýšen na polního zbrojmistra a do stavu hraběcího. Byl jmenován velitelem vojska k obhájení Vídně proti Turkům, kteří 14. července město oblehli. Město zachránil a císař jej povýšil na polního maršálka. Po smrti bylo jeho tělo převezeno do kostela v Milešově - Mlýncích. Kostel dal vystavět roku 1680 Zdeněk Kaplíř. Krypta Zdeňka Kaplíře je uprostřed kostela (bez nápisu). Na místě původního hradu dal Zdeněk Kaplíř postavit roku 1682 zámek. Protože byl bezdětný, odkázal Milešov Janu Leopoldu Hrzánovi. Když v roce 1711 zemřel, ujal se Milešova jeho syn Zikmund Gustav, po něm jeho syn Jan Josef, pak jeho syn Karel Bedřich, který neměl dědice a tak byl Milešov šest let spravován zemským úřadem. V roce 1865 koupili panství Ledebourovi, kterým byl v roce 1945 zkonfiskován, polnosti rozděleny mezi rolníky a zámek využíván jako školský a rekreační objekt. Později zde byla LDN a od roku 2001 do konce roku 2023 sloužil jako domov důchodců. Zámek je v současné době veřejnosti nepřístupný.