Obsah

Obec Březno

 

Ves leží při silnici z Vlastislavi do Velemína mezi Ostrým a Sutomským vrchem na severním okraji kotliny. Březno bylo odedávna součástí majetku Kaplířů ze Sulevic. Asi v 16. stol. zde vznikla tvrz, která ale ve 30-tileté válce zpustla, protože v téže době byla zpustošena vojensky celá vesnice. Po Kaplířích se stala ves částí lovosického panství Schwarzenbergů.

Za sedmileté války (1756-1763) vtrhla pruská vojska přes Paška Pole do Čech. Z této doby pochází i jméno vršku mezi Velemínem a Březnem "Mannsteinbergel", protože na něm zahynul v bitvě u Kolína raněný generál Mannstein. Když jel od Režného Újezda k Velemínu, zpozoroval na svahu Ostrého Pandury. Opevnil se tedy na tomto vršku zásobními vozy, aby se jim lépe ubránil. Jeden vůz se však uvolnil a vzniklou mezerou se Pandurům podařilo vniknout do tábora. Mannstein zastřelil jejich velitele, ale se všemi svými vojáky také zahynul. Kůži generála stáhli a napnuli na buben. Okolní vesnice vyplenili a část obyvatel Března onemocněla cholerou.

Obyvatelstvo, většinou německé, se živilo zemědělstvím. Teprve po vzniku Československa, po pozemkové reformě byly pozemky, vyvlastněné Schwarzenbergům, rozděleny mezi drobné rolníky z českého vnitrozemí.

Březno

Fotografie ze Března


Vytvořeno: 5. 12. 2017
Poslední aktualizace: 5. 12. 2017 08:40
Autor: Monika Capiali