Obsah

Smlouva o propachtování vodovodu a kanalizace za účelem jejich provozování podle § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a podle § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Stránka

  • 1