Obsah

Zprávy

Obchodní podmínky společnosti KS Velemín s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti KS Velemín s.r.o., pro dodávku pitné vody z vodovodu sloužícího veřejné potřebě, odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě a čištění odpadních vod. celý text

ostatní | 4. 5. 2018 | Autor: Monika Kunrtová

Reklamační řád společnosti KS Velemín s.r.o.

Reklamační řád celý text

ostatní | 4. 5. 2018 | Autor: Monika Kunrtová

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (v mil. Kč)

Včetně kalkulované ceny pro vodné a stočné celý text

ostatní | 3. 1. 2018 | Autor: Monika Kunrtová