Obsah

Křivánek Petr - starosta obcePetr Křivánek

 • vyhlášky obce
 • pozemky - prodej

   

Janda Petr - místostarosta obcePetr Janda

 • vyhlášky obce
 • silniční správní úřad
 • jednatel společnosti KS Velemín s.r.o.

   

Holub Jaroslav - účetní
Jaroslav Holub

 • agenda Úřadu práce
 • pohledávky a závazky
 • účetnictví obce

   

Šmíd Lukáš William - referent

Lukáš William Šmíd

 • kácení mimolesních dřevin
 • spisová služba, datová schránka
 • Czechpoint
 • Mobilní rozhlas
 • pokladna
 • příjem a odesílání pošty úřadu
 • úřední deska
 • Zpravodaj obce
 • kulturní akce

   

Capiali Monika - referent
 

 • Czechpoint
 • odpady - poplatky, evidence a hlášení
 • pozemky - nájmy
 • stavební řízení - vyjádření

 

 

Pavezová Kateřina - referent

 • Czechpoint
 • bytové hospodářství
 • evidence obyvatel
 • nebytové hospodářství
 • přidělování čísel popisných a evidenčních + RUIAN
 • posudky na občany pro Policii ČR a soudy
 • Vítání občánků

   

Pawliková Hana - referent

 • archivnictví
 • bezpečnost práce + požární bezpečnost
 • dotace obce - smlouvy
 • inventury majetku, včetně pozemků
 • evidence psů + poplatky
 • pohřebnictví
 • sociální péče a výkon veřejného opatrovnictví
 • volby