Obsah

Křivánek Petr, starosta obcePetr Křivánek

prodej pozemků obce

vyhlášky obce

 

Janda Petr, místostarosta obce, jednatel společnosti KS Velemín, s.r.o.Petr Janda

silniční správní úřad

vyhlášky obce

 

Hurtigová Denisa, referent

bytové a nebytové hospodářství

evidence obyvatel

ověřování podpisů a listin

Czechpoint

posudky na občany pro policii a soudy

přidělování čísel popisných a evidenčních + RUIAN

Vítání občánků

 

Capiali Monika, referent

ověřování podpisů a listin

vyjadřování ke stavebnímu řízení

odpady - poplatky, evidence a hlášení

Czechpoint

pronájmy pozemků obce

 

Sladkovská Denisa, referent

příjem a odesílání pošty úřadu

spisová služba, datová schránka

úřední deska

ověřování podpisů a listin

Czechpoint

pokladna

Hlášení rozhlasu

povolování kácení mimolesních dřevin

pořádání kulturních akcí

Zpravodaj obce
 

 

Pawliková Hana, referent

pohřebnictví

evidence psů + poplatky

sociální péče a výkon veřejného opatrovnictví

ověřování podpisů a listin

dotace obce - smlouvy

archivnictví

bezpečnost práce + požární bezpečnost

inventury majetku, včetně pozemků

volby