Obsah

Kotlíková dotace 2023 - 6.výzva

Typ: ostatní
Kotlíková dotace 2023 - 6.výzva

Ústecký kraj připravuje další kolo Kotlíkových dotací. Projekt je opět zaměřen na poskytnutí podpory nízkopříjmovým domácnostem, tj. vlastníkům nebo spoluvlastníkům rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, kteří zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí, tzn., kde se žadatel, jako fyzická osoba, trvale zdržuje, kde skutečně bydlí.

 

Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti může být žadatelem v následujících případech:

1.  Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,

2.  Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

 

Předpokládaný termín spuštění příjmu žádostí je  srpen 2023. Ukončení příjmu žádostí 31. srpna 2024.

 

VÝŠE PODPORY:

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to s následujícími limity: 

 

Typ zdroje

Max. dotace 

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže

130 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000

Tepelné čerpadlo

180 000

 

 

Více informací a kontaktní osoby najdete na stránkách Ústeckého kraje  https://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace-2023-6-vyzva-usteckeho-kraje-zakladni-informace/d-1776525/p1=275707


Vytvořeno: 19. 5. 2023
Poslední aktualizace: 19. 5. 2023 9:52
Autor: