Obsah

Co mám dělat když ???

 

1) potřebuji formulář ke stažení?

 • v levém sloupci složka Úřad obce - povinné informace - bod č. 12 (formuláře) - zde naleznete: Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, Žádost o obecní sociální byt, Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

2) výpisy z rejtříků, katastru nemovitostí?

 • v úředních hodinách pondělí 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00, středa 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00 navštívit Obecní úřad a mít u sebe doklad totožnosti (OP)
 • poskytujeme formulář výpisu z bodového hodnocení řidiče, z insolvenčního rejstříku, katastru nemovitostí, výpis snímku z katastrální mapy, výpisy z veřejného rejstříku (obchodní, spolkový, nadační,...), výpis z rejstříku trestů, formulář výpisu z rejstříku trestů právnických osob,...

3) agendu datových schránek (ISDS)?

 • v úředních hodinách pondělí 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00, středa 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00 navštívit Obecní úřad a mít u sebe doklad totožnosti (OP)
 • vše co se týče datových schránek či-li žádosti o zřízení datové schránky, o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky, o opětovné zpřístupnění do datové schránky, která byla zřízena na žádost,...
 • dále také poskytujeme konverzi dokumentů

4) potřebuji ověřit podpis, listinu?

 • v úředních hodinách pondělí 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00, středa 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00 navštívit Obecní úřad a mít u sebe doklad totožnosti (OP, cestovní pas)

5) se potřebuji přihlásit k trvalému pobytu?

 • v úředních hodinách pondělí 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00, středa 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00 navštívit Obecní úřad a mít u sebe doklad totožnosti (OP), rodný list
 • zrušení TP probíhá automaticky pokud se přihlásíte v jiném místě

6) potřebuji rodný list?

 • výkon matričních záležitostí včetně kontrolní činnosti na úseku matrik v rámci spádové oblasti, vyhotovování RL, ÚL, OL, státní občanství, občanské obřady, zvláštní matrika
 • tyto činnosti poskytuje Městský úřad Lovosice více informací zde

7) potřebuji např. stavební povolení?

 • veškeré věci spojené se stavebním povolením vydává Městský úřad Lovosice, odbor Stavební úřad a územní plánování více informací zde

8) chci zažádat o obecní sociální byt?

 • podat žádost o obecní sociální byt, kterou naleznete ke stažení zde (bod č.12/formuláře) 

9) chci zažádat o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les?

 • podat žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ke stažení zde (bod č.12/formuláře)
 • současně k žádosti připojit doklad o vlastnictví pozemku, na kterém se dřevina nachází (katastr nemovitostí)