Obsah

Sběrný dvůr Velemín

Na Sběrném dvoře ve Velemíně můžete odkládat odpady ( seznam odpadů naleznete v příloze pod textem). Kromě uvedených odpadů je možno zde odkládat také použité elektrozařízení (televizory, monitory, ledničky, mrazničky, rádia, ...). Tato zařízení musejí být při předání kompletní, tzn. ledničky a mrazničky včetně kompresorů.

Provozní doba sběrného dvora :

Úterý:       10:00 - 17:30

Čtvrtek:    10:00 - 17:30

Sobota:       9:00 - 15:00

tel: +420 601 590 702 (Pourová Blanka)

Sběrný dvůr bude taktéž sloužit i občanům okolních obcí a to : Chotiměř, Vchynice, Žim, Bořislav, Lukov, Vlastislav, Prackovice n/Labem.

 

Věříme, že sběrný dvůr přispěje ke zkvalitnění života všech našich občanů a že přispěje ke zlepšení životního prostředí v naší obci tím, že se přestanou v okolí obce vyskytovat černé skládky odpadů, protože nikdo nebude mít důvod odkládat odpady tam kam nepatří - do přírody.

Současně věříme, že díky provozu sběrného dvora dokážeme všichni lépe třídit naše odpady a že tím přispějeme ke snížení množství odváženého směsného komunálního odpadu z naší obce, což povede ke snížení nákladů obce na likvidaci tohoto odpadu, což je jistě zájmem nás všech.

                                                                                                                    

Sběrný dvůr - seznam odpadu