Obsah

zde ke stažení

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Velemín

2.

Důvod a způsob založení

Obec Velemín vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 15 členů

Státní správa
Petr Křivánek- starosta
Petr Janda - místostarosta
Jaroslav Holub - účetní
Stanislava Kunrtová -odborný referent

Ivana Stejskalová - odborný referent   

Monika Kunrtová - odborný referent   

Kateřina Pavezová - odborný referent                                 

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Velemín
Velemín  96
411 31 Velemín

Telefon: 416 597 191    
Kancelář starosty: 416 597 191 mobil:  
Kancelář: 416 597 191    
Fax: 416 597 191    
E-mail: obec@velemin.cz
Internet. stránky: www.velemin.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Velemín
Velemín 96
411 31 Velemín

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Velemín
Velemín 96
411 31 Velemín

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 7.30 - 12.00 13.00 - 17.00  
Středa 7.30 - 12.00 13.00 - 17.00  

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 416 597 191
Fax: 416 597 191
Kancelář starosty
Tel: 416 597 191
Mobil:  
e-mail: obec@velemin.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax:416 597 191

4.6.

Adresa internetové stránky

www.velemin.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

obec@velemin.cz

4.8.

Další elektronické adresy

obec@velemin.cz

5.

Bankovní spojení

KB Lovosice,a.s.
číslo účtu/kód banky: 1727471/ 0100

6.

00264601

7.

DIČ

CZ00264601

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2008
Rozpočet na rok 2007
Rozpočet na rok 2006

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Velemín
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů
 


- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Velemín

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Velemín vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Velemín poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005