Obsah

Obec Dobkovičky

Ves leží při odbočce silnice z Chotiměře do Litochovic, od severu chráněná hřbetem Kubačky (537 m).

Název obce se v průběhu dějin několikrát změnil. Dubkovice na Dobkovice a nedávno na Dobkovičky. Ve vsi bývali dvě tvrze, jedna u dvora, druhá u bývalé hájovny. V roce 1276 je zmínka o vsi spojena se jménem vladyky z Chotěbor. Majitelé vsi a statků se často měnili. Roku 1400 prodal Křišťan z Žernosek dvůr a část vsi za 24 kop grošů pánům ze Skalky. V roce 1505 prodal Kameš ze Sulevic obě dvě panské tvrze se dvěma dvory a s celou vsí panu Venclíkovi z Vrchovišť. Zajímavé jsou tři kamenné znaky s nápisy : "Wáczslav, Waladka z Klenczce, Žofka Kaučuovna z Kauczee, Anna Strogetická z Strogetic". 14.října 1578 koupili vše bratři Kekulové ze Stradonic. Potomek tohoto rodu, profesor university v Boonu, chemik, badatel August Kekule, který zemřel roku 1896, byl jedním z významných badatelů organické chemie a biochemie. Hrdě se vždy hlásil k tomu, že je potomek českých pobělohorských exulantů. Dle zápisu z 12.června 1646 shořela ve válce obnovená tvrz, pivovar a celá vesnice byla také vypálena. Roku 1783 koupil celou ves kníže Jan Schwarzenberg a vše vlastnil až do pozemkové reformy v roce 1920.

Pro vybudování železniční tratě z Teplic do Liberce, kterou financovala soukromá společnost ATE (Aussig Teplitzer Eisenbahn) a která vede přes katastrální území Dobkoviček, bylo potřeba mnoho štěrku. Proto byl pravděpodobně na úpatí Kubačky kolem roku 1890 otevřen lom, ve kterém se těžil čedič, který roztloukali dělníci na štěrk. Pracovní příležitosti na stavbu železnice přilákalo mnoho cizích dělníků, z nichž se pak mnozí usadili natrvalo. Lom je využíván dodnes.

 

Pohlednice 1900