Obsah

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Velemín

 

Datum vzniku: 25.srpna 2008

Sídlo: Milešov 116, 411 32 Milešov

IČ: 751 48 731

Účel spolku: Účelem Českého svazu včelařů je při sdružování členů a ve své činnosti vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj oboru včelařství a členů směřující k dosahování obecného blaha.

Statutární orgán - výbor:

Předseda: Vladislav Karfík st.

Místopředseda: Jan Masopust

Jednatel: Vladislav Karfík ml.

Způsob jednání: Za základní organizaci jedná samostatně předseda nebo jednatel. Podepisování se provádí tak, že k uvedenému názvu připojí své podpisy společně předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a jednatel nebo jiná výborem pověřená osoba.

Kontrolní orgán:

Předseda: Radka Davídková

Člen: Vojtěch Stokláska

Člen: Václav Douda