Obsah

Křivánek Petr - starosta obcePetr Křivánek

 • vyhlášky obce
 • pozemky - prodej

   

Janda Petr - místostarosta obcePetr Janda

 • vyhlášky obce
 • silniční správní úřad
 • jednatel společnosti KS Velemín s.r.o.

   

Holub Jaroslav - účetní
Jaroslav Holub

 • agenda Úřadu práce
 • pohledávky a závazky
 • účetnictví obce + inventarizace

   

Šmíd Lukáš William - referent

Lukáš William Šmíd

 • spisová služba, datová schránka
 • Czechpoint
 • Mobilní rozhlas
 • pokladna
 • příjem a odeslání pošty
 • úřední deska - kamenná, elektronická
 • webové stránky obce
 • profil obce na Facebook
 • Zpravodaj obce
 • kulturní akce pro děti
 • kulturní akce pro dospělé
 • ověřování podpisů a listin

   

Kunrtová Stanislava - referent
Stanislava Kunrtová

 • Czechpoint
 • ověřování podpisů a listin
 • pokladna
 • kácení mimolesní zeleně
 • odpady - poplatky
 • pozemky - nájmy
 • stavební řízení - vyjádření
 • odpady - evidence a hlášení

   

Pavezová Kateřina - referent
Kateřina Pavezová

 • Czechpoint
 • ověřování podpisů a listin
 • pokladna
 • bytové hospodářství
 • evidence obyvatel
 • nebytové hospodářství
 • přidělování čísel popisných a evidenčních + RUIAN
 • posudky na občany pro Policii ČR a soudy
 • Vítání občánků

   

Stejskalová Ivana - referent
Ivana Stejskalová

 • ověřování podpisů a listin
 • pokladna
 • archivnictví - vytvoření archivu a průběžná archivace
 • bezpečnost práce + požární bezpečnost
 • dotace obce - smlouvy
 • inventury majetku, včetně pozemků
 • evidence psů + poplatky
 • kronika obce
 • pohřebnictví + poplatky
 • sociální péče a výkon veřejného opatrovnictví
 • volby (Parlamentní, Prezidentské, Komunální)